BluEvolution 82mm

 

 

 


1 Wrąb
Duża komora odwodnieniowa. Wrąb szybowy o głębokości 3 mm zakończony skośnym odpływem wody na zewnątrz w ramie i skrzydle

2 Wymiary
Rama: 82 mm
Słupek: 82 mm
Skrzydło: 82 mm

3 Przylgi
Wysokość przylgi: zewnątrz 27 mm, wewnątrz 20 mm
Szerokość przylgi: zewnątrz 16 mm, wewnątrz 15,5 mm

4 Kształty przylg
Wszystkie zewnętrzne przylgi nachylone są pod kątem 14°
Wewnętrzna przylga skrzydła jest prosta
Listwa przyszybowa nachylona jest pod kątem 14°

5 Grubości ścianek
Ścianki zewnętrzne profili głównych tłoczone zgodnie z RAL-GZ 716/1, część 1 oraz 7
Ścianki wewnętrzne tłoczone zgodnie z wymogami konstrukcyjnymi

6 Uszczelki
Zgrzewalne, wykonane z TPE środkowe i wewnętrzne uszczelki przylgowe oraz zewnętrzne uszczelki przyszybowe
Uszczelki w listwach przyszybowych z TPE
Wysokość uszczelki przyszybowej 4mm
Wysokość uszczelki zewnętrznej 4mm, wewnętrznej - 4,5 mm

7 Wzmocnienia
Profile stalowe ocynkowane zgodnie z RAL- RG 716/1, część 3

8 Szklenie
Wszystkie dostępne na rynku pakiety z szybami izolacyjnymi ciepłochronnymi, akustycznymi i antywłamaniowymi, o grubości do 52 mm

9 Odwodnienia/Odpowietrzenia
Realizowane poprzez odseparowane komory o dużych rozmiarach, od czoła względnie w dół profilu

10 Okucia
Ogólnodostępne na rynku okucia o szerokości 16 mm i osi obrotu 13 mm, mocowanie zabezpieczenia antywłamaniowego w stali

11 Obróbka profili
Ramy i skrzydła (narożniki zgrzewalne) łączone poprzez zgrzewanie.
Słupki, ślemiona i szprosy łączone mechanicznie lub zgrzewane.

12 Budowa profili
6- komorowy system w ramach i skrzydłach
5- komorowy system w słupkach

13 Kolory
Biały jednorodny w masie
Barwiony w masie z zewnętrzną i wewnętrzną powierzchnią oklejoną standardową folią dekoracyjną